Etäpalvelut

Olemme kehittäneet ja tuottaneet terveydenhuollon etäpalveluita edelläkävijänä Suomessa vuodesta 2011 lähtien.
Itse luomamme ja hallinnoimamme videojärjestelmä mahdollistaa palvelun joustavan ja edullisen käyttöönoton. Tällä hetkellä palveluita voidaan tarjota etänä mm. mielenterveyden, puheterapian sekä vanhuspalveuiden osana. Toiminta-ajatuksenamme on kehittää etäpalvelukonsepteja yhdessä yhteiskumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa - parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Työntekijöille etäpalvelu mahdollistaa joustavan, paikkaan sitomattoman työskentelyn. Kokemuksemme mukaan etälääketiede soveltuu erinomaisesti mm. lisäansioiden hankintaan työskentelyn ollessa mielekästä lyhyinäkin jaksoina.

Yhteistyökumppaneille etäpalvelut tarjoavat kustannustehokkaan tavan paikata erityisosaamista omaavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden resurssipulaa. Etäpalveluiden hyödyt ovat lähtökohtaisesti sitä suuremmat, mitä haasteellisemmassa paikassa toimintayksikkösi maantieteellisesti sijaitsee.

Uskomme, että tulevaisuudessa etäteknologian ja korkean ammatillisen osaamisen yhdistävät terveydenhuollon palvelut tulevat olemaan harvaan asutun ja rajallisin resurssein toimivan maamme palveluiden saatavuuden yksi toimintamalli.

Mikäli etäpalvelut kiinnostavat, ota yhteyttä ja lähde kehittämään kanssamme tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Tähänastisen kokemuksemme mukaan etäpalveluiden käytön suurin este Suomessa on ennakkoluulo – oletko valmis luopumaan omastasi?